Rozdiel medzi Spoločenstvom a spoločnosťou | Rozdiel Medzi | sk.natapa.org

Rozdiel medzi Spoločenstvom a spoločnosťou
Kľúčový rozdiel: Spoločnosť aj spoločnosť sú blízkymi príbuznými. Spoločenstvo znamená skupinu ľudí, ktorí žijú spoločne a majú spoločné niektoré vlastnosti. Spoločnosť znamená počet ľudí, ktorí žijú v regióne, dodržiavaním svojich zákonov a zvykov.

Spoločenstvo v podstate znamená skupinu ľudí, ktorí sa stretávajú a zdieľajú svoje hodnoty a záujmy navzájom. Spoločenstvá zohrávajú významnú úlohu v rozvoji spoločností a národov ako celku. Poskytujú platformu pre ľudí, ktorí prichádzajú a vymieňajú si rôzne myšlienky a skúsenosti, ktoré by mohli podporiť vzájomný rast a holistický rozvoj spoločnosti. Spoločenstvá sa líšia podľa ich vnútornej témy založenia, ako sú politika, šport, blahobyt, vedomosti, zábava, filozofia atď. V neskorých fázach sa virtuálne komunity na internete stali hnevom medzi mladými aj starými.

Spoločnosť znamená veľký počet ľudí, ktorí sa stretávajú v regióne a spoločne žijú navzájom. Žiť v spoločnosti umožňuje ľuďom udržať v kontakte so zmenami, ktoré sa okolo nich dejú. Rovnako ako spoločenstvá sa spoločnosť tiež zaväzuje k výmene informácií a celkovému pokroku. Ďalšou výhodou spoločností je to, že podporujú etnickú rozmanitosť tým, že ukladajú ľudí patriacich do rôznych prostredí a spoločenstiev. Na rozdiel od spoločenstiev, kde sa človek musí podeliť o niečo spoločné s ostatnými členmi, spoločnosť sa nedotýka harmonizácie. Človek môže slobodne robiť a sledovať čokoľvek v spoločnosti.

Porovnanie Spoločenstva a spoločnosti:

spoločenstvo

spoločnosť

zmysel

Spoločenstvo znamená skupinu ľudí, ktorí žijú spoločne a majú spoločné niektoré vlastnosti.

Spoločnosť znamená počet ľudí, ktorí žijú v regióne, dodržiavaním svojich zákonov a zvykov.

Geografické obmedzenia

Platí pre komunitu

Nevzťahuje sa na spoločnosť

Základný predpoklad bývania

Ak chcete zdieľať spoločné črty alebo záujmy

Dodržiavať a dodržiavať príslušné zákony a zvyky

zvládnutie

Spoločenstvá zahŕňajú ľudí, ktorí majú rovnaké záujmy alebo rovnaké záujmy.

Spoločnosť môže obsahovať mnoho spoločenstiev bez ohľadu na to, či majú rovnaké črty, pokiaľ dodržiavajú zákony.

rozmanitosť

Spoločenstvá prosperujú v podobnosti a neumožňujú rozmanitosť.

Spoločnosť môže fungovať normálne, aj keď ľudia, ktorí žijú, majú rozmanité záujmy.

Predchádzajúci Článok

Rozdiel medzi preťažením a prepustením v jazyku Java

Ďalší Článok

Rozdiel medzi Tuxedo, Suit a Blazer