Rozdiel medzi CTC a Take Home salary | Rozdiel Medzi | sk.natapa.org

Rozdiel medzi CTC a Take Home salary
Hlavný rozdiel: CTC znamená cenu pre spoločnosť. CTC je celková suma nákladov, ktoré zamestnávateľ vynakladá na zamestnanca za rok. CTC zahŕňa plat za domácnosti (čistý plat) plus všetky a všetky zrážky, ako aj všetky ďalšie výhody, ktoré spoločnosť poskytuje.

CTC znamená cenu pre spoločnosť. V podstate zapuzdruje platový balík zamestnanca. Je to však oveľa viac ako tradičné platy. CTC je celková suma nákladov, ktoré zamestnávateľ vynakladá na zamestnanca za rok.

Plat je platba alebo odmena, ktorú dostanete za prácu a / alebo za poskytnuté služby. Platí sa pravidelne, t. J. Počas určitého časového intervalu, napríklad týždenne alebo častejšie mesačne.

Plat je v zásade pevnou sumou peňazí alebo kompenzáciou vyplatenou zamestnancovi zamestnávateľom za vykonanú prácu. Môže sa označiť ako plat x sumy za hodinu, x čiastku za mesiac alebo zrušenie platu x sumy.

CTC zahŕňa hrubú mzdu, ktorá je na výplatnej páske, ako aj všetky ostatné výhody, ako sú príspevky spoločnosti do dôchodkových fondov, zdravotnícke zariadenia, telefónne zariadenia, zariadenia pre domácnosti, cestovné, stravné atď.

CTC nie je suma, ktorú dostane zamestnanec domov. Odpočítaná suma je čistá mzda, ktorá predstavuje hrubú mzdu mínus všetky a všetky zrážky. Zrážky môžu zahŕňať federálne, štátne alebo miestne dane z príjmov, akékoľvek iné dane, ako aj príspevky zamestnancov do penzijných fondov, zdravotníckych zariadení atď.

Inými slovami,

Čistá mzda = Hrubý plat - Zrážky

Z toho dôvodu,

CTC = Hrubá mzda + iné dávky

OR

CTC = čistá mzda + zrážky + iné výhody

V zásade platí, že mzda na domácej pracovisku (čistý plat) je pomerne nižšia ako mzda, ktorú zamestnanec poskytuje. Niekedy môže čistá mzda predstavovať 35% až 50% CTC.

Predchádzajúci Článok

Rozdiel medzi archeológom a antropológom

Ďalší Článok

Rozdiel medzi Karate a MMA