Rozdiel medzi DSP a mikroprocesorom | Rozdiel Medzi | sk.natapa.org

Rozdiel medzi DSP a mikroprocesorom
Hlavný rozdiel: Mikroprocesor zahŕňa funkcie centrálnej počítačovej jednotky (CPU) počítača na jednom alebo niekoľkých integrovaných obvodoch (IC). Účelom mikroprocesora je prijať digitálne údaje ako vstupy, spracovať ich podľa pokynov a potom poskytnúť výstup. Procesor DSP je na druhej strane špecifickým typom mikroprocesora. DSP znamená digitálne spracovanie signálu. V podstate ide o spracovanie signálu, ktoré sa vykonáva na digitálnom signáli alebo informačnom signáli.

Mikroprocesor zahŕňa funkcie centrálnej počítačovej jednotky (CPU) počítača na jednom alebo niekoľkých integrovaných obvodoch (IC). Účelom mikroprocesora je prijať digitálne údaje ako vstupy, spracovať ich podľa pokynov a potom poskytnúť výstup. Toto je známe ako postupná digitálna logika. Mikroprocesor má vnútornú pamäť a pracuje v podstate na binárnom systéme.

Väčšina univerzálnych mikroprocesorov je prítomná v osobných počítačoch. Často sa používajú na výpočet, úpravu textu, multimediálny displej a komunikáciu cez sieť. Ostatné mikroprocesory sú súčasťou vstavaných systémov. Poskytujú digitálnu kontrolu prakticky všetkých technológií, ako sú napríklad spotrebiče, automobily, mobilné telefóny, riadenie priemyselných procesov atď.

Procesor DSP je na druhej strane špecifickým typom mikroprocesora. DSP znamená digitálne spracovanie signálu. V podstate ide o spracovanie signálu, ktoré sa vykonáva na digitálnom signáli alebo informačnom signáli. DSP procesor je špecializovaný mikroprocesor, ktorý má architektúru optimalizovanú pre prevádzkové potreby digitálneho spracovania signálu.

DSP má za cieľ zmeniť alebo zlepšiť signál. Je charakterizovaná reprezentáciou diskrétnych jednotiek, ako je diskrétna doba, diskrétna frekvencia alebo signály diskrétnej domény. DSP zahŕňa podpolie ako spracovanie komunikačných signálov, spracovanie radarového signálu, spracovanie senzorového poľa, digitálne spracovanie obrazu atď.

Hlavným cieľom procesora DSP je meranie, filtrovanie a / alebo kompresia digitálnych alebo analógových signálov. Robí to konverziou signálu z analógového signálu v reálnom svete do digitálnej podoby. Pre konverziu signálu používa digitálny konvertor (DAC). Požadovaný výstupný signál je však často iný analógový signál v reálnom svete. To je zase tiež vyžaduje digitálny-to-analógový prevodník.

Digitálne algoritmy spracovania signálu pracujú na rôznych platformách, ako sú mikroprocesory na všeobecné účely a štandardné počítače; špecializované procesory nazývané procesory digitálnych signálov (DSP); účelovo vytvorený hardvér, ako napríklad integrovaný obvod špecifický pre aplikácie (ASIC) a polia programovateľné brány (FPGA); Digitálne signálne kontroléry; a spracovanie streamu pre tradičné aplikácie DSP alebo spracovanie grafiky, ako je obraz, video.

Hlavným rozdielom medzi procesorom DSP a mikroprocesorom je, že procesor DSP má funkcie určené na podporu vysoko výkonných, opakujúcich sa, numericky náročných úloh. DSP procesory sú navrhnuté špeciálne na vykonávanie veľkého počtu komplexných aritmetických výpočtov a čo najrýchlejšie. Často sa používajú v aplikáciách, ako je spracovanie obrazu, rozpoznávanie reči a telekomunikácie. V porovnaní s všeobecnými mikroprocesormi sú procesory DSP efektívnejšie pri vykonávaní základných aritmetických operácií, najmä násobenia.

Predchádzajúci Článok

Rozdiel medzi zotrvačnosťou a momentom zotrvačnosti

Ďalší Článok

Rozdiel medzi jogou a cvičením