Rozdiel medzi elektronickým obchodom a M-commerce | Rozdiel Medzi | sk.natapa.org

Rozdiel medzi elektronickým obchodom a M-commerce
Kľúčový rozdiel: Termín elektronický obchod, skratka pre elektronický obchod, je proces nákupu a predaja tovaru, výrobkov a služieb prostredníctvom elektronických systémov, ako je internet, telefón a e-mail. M-Commerce alebo mobilný obchod je proces nákupu a predaja produktov a služieb prostredníctvom bezdrôtových prenosných zariadení, ako sú mobilné telefóny alebo PDA.

V dnešnej technológii pokročilého sveta je všetko rýchle a všetko sa deje online. Už dávno preč sú tie dni, kedy ľudia navštívia dva až tri obchody predtým, ako rozhodnú, odkiaľ si kúpia produkt. Porovnanie týchto dní pre produkty sa vykonáva online a človek buď zdvihne výrobok z obchodu, alebo ho dostane do prahu.Termín elektronický obchod je na trhu na chvíľu, ale M-commerce je pomerne nový termín. Obe tieto pojmy majú odlišné významy, hoci obe majú za cieľ zjednodušiť život spotrebiteľov.

Termín elektronický obchod, skratka pre elektronický obchod, je proces nákupu a predaja tovaru, výrobkov a služieb prostredníctvom elektronických systémov, ako je internet, telefón a e-mail. Elektronický obchod je veľkou súčasťou e-podnikov, kde podniky sú úplne závislé od podnikania online alebo elektronicky. Elektronický obchod bol pôvodne identifikovaný vývojom elektronickej výmeny údajov (Electronic Data Interchange - EDI) a elektronického prevodu peňazí (EFT) koncom sedemdesiatych rokov, kedy podniky mohli elektronicky posielať a prijímať obchodné dokumenty, ako sú objednávky alebo faktúry. Elektronický obchod využíva iné technológie, ako napríklad riadenie dodávateľského reťazca, internetový marketing, on-line spracovanie transakcií, bankomaty, kreditné karty, systémy riadenia zásob a automatizované systémy zberu údajov.

Rozvoj internetu v roku 1990 poskytol E-commerce úplne novú identitu, čím sa podniky rýchlejšie a ľahšie oslovujú svojich spotrebiteľov. V dnešnej generácii vykonáva takmer každý obchod nejaký druh elektronického obchodu, či už ide o prijímanie kreditných kariet alebo prijímanie objednávok online. Rovnako ako normálny obchod, e-commerce môže byť B2B (podnikanie na podnikanie) alebo B2C (podnikanie zákazníkom). Populárne príklady podnikania B2C sú Amazon a EBay.

M-Commerce alebo mobilný obchod je proces nákupu a predaja produktov a služieb prostredníctvom bezdrôtových prenosných zariadení, ako sú mobilné telefóny alebo PDA. Hoci M-commerce je nový termín, stal sa okamžitým hitom a je tiež nazývaný ako ďalšia generácia elektronického obchodu. Služba M-commerce umožňuje používateľom vykonávať finančné transakcie prostredníctvom mobilných telefónov a nie vždy vyžaduje internet. Vďaka technológii známu ako WAP (Wireless Application Protocol), ktorá umožňuje používateľom pripojiť sa na internet bez toho, aby sa zaoberali problémami s drôtmi a elektrickou energiou, je proces nákupu a predaja produktov ešte jednoduchší.

Umožňuje podnikom osloviť spotrebiteľov ešte rýchlejšie v porovnaní s elektronickým obchodom, pretože človek nemusí s nimi vždy mať počítač, zatiaľ čo človek bude vždy mať svoje mobilné telefóny. Propagačné textové správy sú príkladom mobilného obchodu. Ďalším obľúbeným príkladom je sťahovanie filmových lístkov a letenky do telefónu. Pri neustálom modernizovaní celulárnej technológie je spotrebiteľom k dispozícii viac a viac možností. Mobilné aplikácie, on-line bankovníctvo, on-line nakupovanie cez telefón, sú tiež rôzne formy m-commerce.

V porovnaní s M-commerce je elektronický obchod obmedzený, pretože vyžaduje použitie počítača a pripojenia k internetu, zatiaľ čo mobilné telefóny pracujú na družiciach. Videokonferencia je teraz k dispozícii na mobilných telefónoch s 3G a 4G sieťami, bez problémov s internetom. M-commerce je však nákladné v porovnaní s elektronickým obchodom.

Predchádzajúci Článok

Rozdiel medzi zotrvačnosťou a momentom zotrvačnosti

Ďalší Článok

Rozdiel medzi jogou a cvičením