Rozdiel medzi kinematikou a dynamikou | Rozdiel Medzi | sk.natapa.org

Rozdiel medzi kinematikou a dynamikou
Kľúčový rozdiel: Kinematika vám dáva hodnoty zmeny objektov, zatiaľ čo dynamika poskytne zdôvodnenie za zmenou objektov.

Kinematika a dynamika sú dve oblasti klasickej mechaniky, ktoré sa zaoberajú pohybom častíc. Tieto dve odvetvia zohrávajú dôležitú úlohu v oblasti robotiky a strojárstva.

Kinematika je štúdia, ktorá opisuje pohyb častíc z jedného miesta na druhé a ako sa pohybujú objekty alebo systém objektov bez toho, aby sa zvážila sila, ktorá sa na ne kladie. Často sa označuje ako "geometria pohybu" a používa sa aj v astrofyzike na pohyb nebeských telies. Kinematika skúma trajektórie bodov, čiar a iných geometrických objektov a ich rozdielové vlastnosti, ako napríklad rýchlosť a zrýchlenie.

Štúdium kinematiky môže byť často navrhnuté a vyriešené ako čisto matematická funkcia, čo znamená, že sa nepýta "ako sa zmenila rýchlosť tela?" ale skôr "koľko sa zmenilo?"

Štúdium dynamiky ide ruka v ruke so štúdiom kinematiky, pretože sa zaoberá silou, ktorá pôsobí na pohyb. Snaží sa pochopiť sily, ktoré nútia pohyb objektu alebo telies objektu. Pri štúdiu dynamiky výskumníci skúmajú, ako sa fyzický systém môže časom vyvíjať alebo meniť a skúmať príčiny týchto zmien. Štúdia dynamiky by sa radšej spýtala "prečo sa zmenila rýchlosť" a "ako to môže mať vplyv na objekt v budúcnosti".

Stručne povedané, kinematika vám poskytne hodnoty zmeny, zatiaľ čo dynamika poskytne odôvodnenie.

Porovnanie kinematiky a dynamiky:

kinematika

dynamika

definícia

Štúdia, ktorá popisuje pohyb bodov, telies (objektov) a systémov telies (skupín objektov) bez ohľadu na príčiny pohybu

Štúdium síl a krútiaceho momentu a jeho účinku na pohyb

Oblasť štúdia používaná v roku 2008

Aplikovaná matematika, robotika, strojárstvo, robotika, biomechanika a astrofyzika

Aplikovaná matematika, strojárstvo

vlastnosti

Zaoberá sa iba vlastnosťami pohybu, napríklad rýchlosťou, posunom a zrýchlením

Zaoberá sa analýzou síl pôsobiacich na akomkoľvek pohybujúcom sa tele

Obrázok so zdvorilosťou: physics-help.info, solvephysics.com

Predchádzajúci Článok

Rozdiel medzi akcentom a slangom

Ďalší Článok

Rozdiel medzi armádou a námorníctvom