Rozdiel medzi kVa a kW | Rozdiel Medzi | sk.natapa.org

Rozdiel medzi kVa a kW
Hlavný rozdiel: kVa a kW sú faktory výkonu. kVa je jednotka zdanlivého výkonu, ktorá pozostáva z reálnych a reaktívnych síl, zatiaľ čo kW je jednotka len skutočného výkonu.

Elektrické spotrebiče a strojové zariadenia vyjadrujú jednotky v kVa a kW, to sú elektrické jednotky a klasifikácie všeobecne používané na označenie spotreby a spotreby energie. Jednotka kVa a kW sú rozdielne v striedavom prúde (AC) a DC (priamym prúdom); to je v AC kVa treba konvertovať, zatiaľ čo v DC nie je potrebné konvertovať.

kVa je produkt kV (kilo-voltov) a ampérov. Hodnota je 1000 ampér. V zásade je známy ako "zjavná sila" konkrétneho okruhu a spotrebičov v elektrickom systéme. Je to produkt zrejmých a skutočných faktorov výkonu. Termín sa všeobecne vzťahuje na zdanlivý výkon, ktorý je absolútnou hodnotou komplexného výkonu, (S) a je rovný výsledku voltov a zosilňovačov. Množstvo kVa skutočne použité na prácu je menšie a zvyšok sumy zahŕňa nadmerný prúd.

kW je bežne známy ako "skutočný výkon" pre konkrétne obvody v elektrických systémoch. Je to jednoducho množstvo skutočného výkonu, ktoré funguje správne. Riešenie kW vyžaduje dodatočnú premennú nazývanú ako faktor výkonu (PF), ktorý sa stále mení podľa rôznych elektrických spotrebičov. Jedna kW sa rovná 1000 wattoch. Zariadenie alebo strojové zariadenie používa menšie množstvo kW, keď je napätie mimo fázy s napätím.

Asociačné vzorce a konverzie použité v kVa a kW sú:

  • VA = Napätie x Amp
  • Watts = napätie (root-mean-squared) x zosilňovače (root-mean-square) x výkonový faktor (PF) (trojfázový obvod by vynásobil napätie druhou odmocninou 3 alebo približne 1.732).

Vzťah medzi tromi (kVA, kW a Power Factor) je matematicky opísaný ako:

  • kW = kVA x výkonový faktor;
  • kVA = kW / výkonový faktor;
  • Faktor výkonu = kW / kVA

V DC obvodoch je faktor výkonu matematicky bezvýznamný, pretože je v jednotke. Preto je vyjadrená ako:

  • kW = kVA = Volty x Prúd x 1 = Volty x Prúd

Porovnanie medzi kVa a kW:

kVA

kW

Oni sú

kVa je jednotka zdanlivého výkonu, ktorá zahŕňa skutočnú a aktívnu silu.

kW je jednotka len skutočného výkonu.

Znamenať

kVa je kilo Volt amperes

kW je kilowatt

Odkazujú na

kVa sa vzťahuje na jedinú časť, ktorá je k dispozícii na prácu.

kW je množstvo výkonu schopné vykonávať prácu.

premena

  • 1 kVa = 0,8 kW
  • 1 kW = 1,25 kVa

Termín platný v krajinách

kVa sa zvyčajne používa pri odkazovaní na generátory vo väčšine krajín iných ako USA na svete.

KW sa zvyčajne používa pri odkaze na generátory v Spojených štátoch.

Predchádzajúci Článok

Rozdiel medzi zotrvačnosťou a momentom zotrvačnosti

Ďalší Článok

Rozdiel medzi jogou a cvičením