Rozdiel medzi SSD a HDD | Rozdiel Medzi | sk.natapa.org

Rozdiel medzi SSD a HDD
Kľúčový rozdiel: SSD znamená Solid State Drive alebo Solid State Disk. Je to zariadenie na ukladanie dát, ktoré používa polovodič ako pamäťové médium. HDD znamená pevný disk. Tieto disky využívajú rýchlo sa otáčajúce magnetické platne na získavanie alebo zaznamenávanie údajov. Na rozdiel od pevných diskov SSD neobsahujú žiadnu pohyblivú časť. Jednotky SSD sa považujú za efektívnejšie ako HDD vo faktoroch, ako je odolnosť, spotreba energie, rýchlejší prístup atď. HDD však získava cez SDD faktory ako dostupnosť, skladovací priestor a ceny.

SSD znamená Solid State Drive. Je známe, že poskytujú niektoré významné výhody oproti tradičným pevným diskom. Mechanizmus primárneho ukladania je založený na polovodičoch a preto sú tieto jednotky známe ako jednotky SSD. Tieto sú odlišné od diskov pevného disku, pretože HDD používajú magnetické médiá ako pamäťové médium. SSD neobsahuje žiadne pohyblivé časti, a preto neexistuje takmer žiadne riziko mechanického zlyhania. Poskytuje množstvo výhod, ako je rýchly prístup k uloženým informáciám, výroba šumu, nižšia spotreba energie atď. Prvý SSD bol implementovaný v superpočítačoch IBM v 70. a 80. rokoch minulého storočia. Súčasťou SSD sú:

  • Buď pamäťové karty DRAM alebo EEFPROM
  • Doska pamäťovej zbernice
  • CPU
  • Kartu batérie

Tieto jednotky sú vybavené vlastnými procesormi na správu ukladania dát, a preto sú rýchlejšie ako bežné rotujúce pevné disky.

HDD znamená pevný disk. Tieto jednotky používajú magnetizmus na ukladanie údajov. Údaje sú uložené na rotačnej platni. Tieto disky sú často uprednostňované pre schopnosť ukladania údajov a to príliš za rozumnú cenu. Zdá sa, že pevný disk je tichý, rovnako ako SDD zvonku. Majú veľkú kapacitu na ukladanie údajov v porovnaní so SSD. Vďaka prítomnosti pohyblivých častí sa počas používania pevného disku môžu počuť počuteľné kliknutia a otáčanie. Komponenty pevného disku zahŕňajú:

  • Diskové puzdro
  • Doska na disk
  • vreteno
  • pohon
  • Čítať / zapísať rameno

Tieto disky sú uprednostňované používateľmi, ktorí sú pripravení na kompromisy v oblasti špičkového výkonu systému, ale nie na množstve úložného priestoru. Sú tiež považované za jednoduché ako iné typy pohonov. Hybridné pevné disky spájajú technológiu HDD a technológiu SDD, aby získali výhody obidvoch.

Porovnanie medzi SSD a HDD:

SSD

HDD

Plná forma

Solid State Drive

Pevný disk

definícia

Mechanizmus primárneho ukladania je založený na polovodičoch a preto sú tieto jednotky známe ako jednotky SSD.

Tieto disky využívajú rýchlo sa otáčajúce magnetické platne na získavanie alebo zaznamenávanie údajov. State Drive. Je známe, že poskytujú niektoré významné výhody oproti tradičným pevným diskom.

stanovenie ceny

drahý

lacný

rýchlosť

rýchly

pomaly

trvanlivosť

Porovnateľne viac

Porovnateľne menej

Forma faktory

Možnosť ďalšieho zmršťovania

Obmedzte veľkosť (iba do určitej malej veľkosti, môžu sa vyrábať)

Hluk

Žiadny šum

Zvukový hluk

Znaky zlyhania

nikto

Zvyčajne vykazujú znaky, ako je - hádzanie chyby S.M.A.R.T

Výkonnosť (prístup k údajom, bootovanie, prenos súborov)

vysoký

nízky

technológie

nedávny

starý

defragmentácie

Nie je potrebné

Požadované pravidelne

závažia

Porovnateľne ľahké

Porovnateľne ťažké

Vytvorené teplo

málo

viac

Úložná kapacita

menej

viac

Predchádzajúci Článok

Rozdiel medzi preťažením a prepustením v jazyku Java

Ďalší Článok

Rozdiel medzi Tuxedo, Suit a Blazer